Tag: matura

Matura z angielskiego – przygotowanie z Oxford Matura Trainer

Nieuchronnie czy tego chcemy, czy też nie, podczas matury występuje konieczność zaliczenia języku obcego. Jednym z najpopularniejszych języków, który uczniowie w każdym roku próbują zaliczyć, jest język angielski. Nikogo nie powinno to dziwić, w końcu jest to najbardziej przydatny język na całym świecie. Na palcach jednej ręki można zliczyć kraje, w których ten język obcy nie znajdzie zastosowania. Świadczy to o jego ogromnym zapotrzebowaniu w świecie. Nie warto patrzeć jednak na języki obce wyłącznie w perspektywie zaliczenia matury. W dzisiejszych czasach w różnych branżach możemy zauważyć, że często pracodawcy, poszukując przyszłych pracowników, wymagają od idealnego kandydata przynajmniej podstawowej znajomości tego języka. Warto jest więc przyłożyć się do jego nauki już podczas trwania edukacji w szkole średniej ze względu na tak wiele zastosowań w życiu codziennym. Ciężko byłoby jednak nauczyć się go bez żadnych narzędzi stworzonych w tym celu. Jednym z lepszych rozwiązań do nauki języka angielskiego są napisane w tym celu podręczniki oraz książki, w tym “Oxford Matura Trainer”.

Podręcznik — Oxford Matura Trainer

Danuta Gryca stworzyła podręcznik “Oxford Matura Trainer” mający na celu ułatwić życie wielu uczniom, którzy będą zmagać się z trudem napisania matury z języka angielskiego. Podstawową cechą, która zapewnia tej książce popularność, jest niesamowita indywidualizacja pracy. Dzięki niej każdy nauczyciel ma możliwość w grupie nauczanych uczniów, podejścia do każdego indywidualnie co pozwala na szybką i efektywną naukę. Dla pracowników szkół równie przydatne okazuje się dołączone do podręcznika narzędzie pozwalające na dostęp do setek ćwiczeń i testów online. Nauczyciel bezproblemowo może porównywać wyniki uczniów oraz postępy w określonych przedziałach przerabianego materiału. Pozwala to na zauważenie, z czym uczniowie mają największe problemy i powrócenie do tego tematu w celu wyeliminowania wszystkich niejasności. Opiekun grupy uczniów ma możliwości ciągłego monitorowania postępów danej klasy i poszczególnych uczniów, więc może dojrzeć sytuację, w której wybrany uczeń ma większe problemy z wybranym tematem oraz podejść do niego indywidualnie co określone zostało wyżej jako „indywidualizacja pracy”

Optymalna nauka oraz przygotowanie do matury

Oxford Matura Trainer” pozwala w sposób szczegółowy omówić materiały, które pojawiały się na maturach od 2015 roku, obszernie wyjaśniając przy tym każde zagadnienie. Dla każdego ucznia zostały przygotowane przykładowe arkusze egzaminacyjne, co pozwoli dokładnie przygotować się na nadchodzącą maturę. Dodatkowo ilość materiału jest dokładnie przygotowana na każdy rok szkolny, co powoduje, iż uczniowie nie zostaną przytłoczeni nadmiarem informacji w ciągu semestru czy roku szkolnego.